Image Alt

Financiering

Dagbesteding
Samenwerking & financiering

Het zakelijke stuk wordt afgehandeld door Esdege-Reigersdaal. Cliënten kunnen zich aanmelden bij het cluster Werk en Dagbesteding West-Friesland 2, bij Ellemieke de Reus, de clustermanager. 

De dagelijkse begeleiding wordt gedaan door het team van Stal Dijkman, daarin bijgestaan door een cliëntbegeleider die alles coördineert en inhoudelijk eindverantwoordelijk is voor de ondersteuning. 

De werknemers van Stal Dijkman worden ondersteund in de begeleiding door Esdege-Reigersdaal. In eerste instantie door de cliëntbegeleider en daarnaast door senior-cliëntbegeleider, orthopedagoog en clustermanager. Indien nodig organiseren we nascholingenom het team meer handvatten en kennis te geven over de begeleiding en ondersteuning van mensen met een beperking.  

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen via de e-mail: administratie@staldijkman.nl of bel/app 06-46246720