Image Alt

Dagbesteding Wijdenes

Dagbesteding op Manege Stal Dijkman

 

Wie zijn wij

Dagbesteding Wijdenes is per 2023 actief en onderdeel van Stal Dijkman, vanuit de firma Zo Gewoon krijgen wij de deskundige en kwalitatieve ondersteuning welke benodigd is om deze Dagbesteding te bieden. Hiernaast hebben wij sinds 2022 een samenwerking met Esdegé en deze samenwerking zetten wij met deze nieuwe opzet gewoon voort. Er is dus ruimte voor iedereen!

Het team
Verbondenheid met zichzelf, met anderen en met hun omgeving is voor hen op allerlei manieren niet altijd vanzelfsprekend. Ons team biedt de deelnemers daarom ondersteuning en begeleiding bij de voorkomende werkzaamheden. Samen vormen ze het team, een werkgemeenschap waaraan ieder naar zijn/haar eigen ontwikkelingsmogelijkheden een bijdrage levert. Omdat de leefomgeving van de mens belangrijk is voor zijn/haar welbevinden, heeft Stal Dijkman een mooi vormgegeven terrein. Een fijne plek waar men, manege- en pensionklanten, team en verwanten, een warme en welkome sfeer ervaren.

Ritme 
Om de deelnemers niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd houvast te bieden, brengen we ritme aan in de dagen en weken door terugkerende rituelen, zoals een gemeenschappelijke ochtendopening, het vieren van de jaarfeesten en het aanbieden van culturele en sportieve activiteiten. Ook de verbinding met de ‘buitenwereld’ willen we niet uit het oog verliezen. Stal Dijkman is een manegebedrijf met ruim 400 ruiters die wekelijks onze stallen bezoeken. Daarnaast beschikt Stal Dijkman over een kantine waar verwanten van onze ruiters kunnen kijken naar de paardrijlessen en regelmatig langskomen voor hun een kopje koffie, stukje zelfgemaakte appeltaart of lunchen met een heerlijke tosti. 

Ontwikkelingsgericht 
Binnen het team en de werkgemeenschap staan de deelnemers centraal. Vanuit verschillende disciplines werken Dagbesteding Wijdenes (Stal Dijkman), Zo Gewoon en Esdegé samen om rond iedere deelnemers kwaliteit van zorg en begeleiding te bieden, de zogenaamde driehoek. Per deelnemers wordt goed gekeken en naar elkaar geluisterd om samen te ontdekken wat er gevraagd wordt. In een cyclus van luisteren, plannen maken, plannen uitvoeren, en opnieuw luisteren (evalueren), werken we methodisch en ontwikkelingsgericht.

Betekenisvol 
We vinden het belangrijk dat iedereen een zinvolle bijdrage levert aan het grotere geheel. Onze werkplaatsen/dagbesteding vindt om die reden plaats op werkplaatsen waar ieder naar zijn eigen kunnen bijdraagt aan het ontstaan van een waardevol product of dienst. Ook een hele kleine handeling of interactie is in het gezamenlijk werkproces van een werkplaats betekenisvol. 

Heeft u vragen?

Meer detailinformatie is terug te vinden op de volgende subpagina’s;

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen via de e-mail: administratie@staldijkman.nl of bel/app 06-46246720