Image Alt

Visie Dagbesteding Wijdenes

Onze visie

 

Veelzijdige werkplaatsen/dagbesteding tussen de paarden 
Al sinds eeuwen werken mens en paard samen. Alleen het doel van samenwerken is in de loop der jaren verandert. Bij Stal Dijkman kun je terecht voor plezier met paarden, door op verschillende manieren met ze te leren samenwerken.

Ontwikkelingsgericht 
Ons team werkt samen met mensen en paarden. Dit samenwerken gebeurt op basis van elementen uit de ontwikkelingsgerichte en ecologische pedagogiek.
Wij creëren een veilige werk-leeromgeving die o.a. zorgt voor de motivatie en ontwikkeling van zelfsturing, autonomie, het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten, zelfbewustzijn en welbevinden. Dit vergroot het gevoel van veiligheid en dat zorgt voor een zo optimaal mogelijk werk-leerproces.  

Team Dijkman
Voor het succesvol toepassen van de ecologische visie is het tot ontwikkeling brengen van gelijkwaardige communicatie van wezenlijk belang. De term ecologisch houdt niet per definitie verband met de natuur, maar ecologische pedagogiek is gebaseerd op het besef dat er meer nodig is dan een mens en zijn of haar denkvermogens.

Belangrijk is de samenwerking tussen deelnemers en het team van Dagbesteding Wijdenes in en tijdens de werkzaamheden. Het gaat om de deelnemers in zijn totaliteit, wie hij of zij is met al zijn kwaliteiten en beperkingen, en hoe wij deze kunnen verbinden met de werkzaamheden. De deelnemer, het bedrijf en de begeleider zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, met zijn allen zijn wij Dagbesteding Wijdenes!

Alle mensen worden gewaardeerd zoals zij zijn, de deelnemer, begeleider/medewerker, manege- en pensionklant. Het accepteren van de personen in hun eigenheid en (on)mogelijkheden is belangrijk, daardoor krijgt iedereen de ruimte om zich te ontwikkelen. Natuurlijk wordt er per persoon gestreefd naar de juiste balans tussen leermomenten (werk), ontspanning (pauze) en persoonlijke aandacht.

Samenwerken 
Paarden en de samenwerking met het team zijn ons belangrijkste hulpmiddel om de ontwikkeling en het welbevinden van de cliënten te stimuleren. Er wordt gekeken naar wat iemand kan, waar de cliënt zijn energie uit haalt en waar zijn of haar passie ligt. We zorgen er samen voor dat de cliënt hiermee zo goed mogelijk leert omgaan en in zijn of haar kracht komt te staan.

Het aanbieden van diverse activiteiten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de diverse kwaliteiten van het paard en mens werkt in de ontwikkeling van de deelnemers als een rode draad tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen via de e-mail: administratie@staldijkman.nl of bel/app 06-46246720