Image Alt

Algemene informatie

Dagbesteding
Samenwerking met Werk en Dagbesteding West-Friesland

Samen… Bij Stal Dijkman
Op Stal Dijkman werken we samen, alleen samen bereik je meer! Alleen als het team, de sociale omgeving, betrokken kan zijn bij de cliënt, kan deze zich volledig ontplooien binnen zijn of haar mogelijkheden. Het team zorgt met cliënten, die door een aangeboren verstandelijke beperking of door een later opgelopen hersenletsel aangewezen zijn op een beschermende leefomgeving, samen voor een goed verloop van de werktaken op stal.

Team 
Verbondenheid met zichzelf, met anderen en met hun omgeving is voor hen op allerlei manieren niet altijd vanzelfsprekend. Het team van Stal Dijkman biedt de cliënten daarom ondersteuning en begeleiding bij de voorkomende werkzaamheden. Samen vormen ze ‘het Team’, een werkgemeenschap waaraan ieder naar zijn/haar eigen ontwikkelingsmogelijkheden een bijdrage levert. 

Sfeer 
Omdat de leefomgeving van de mens belangrijk is voor zijn/haar welbevinden, heeft Stal Dijkman een mooi vormgegeven terrein. Een fijne plek waar men, manege- en pensionklanten, team en verwanten, een warme en welkome sfeer ervaren.

Ritme 
Om cliënten niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd houvast te bieden, brengen we ritme aan in de dagen en weken door terugkerende rituelen, zoals een gemeenschappelijke ochtendopening, het vieren van de jaarfeesten en het aanbieden van culturele en sportieve activiteiten. 

Betrokkenheid 
Ook de verbinding met de ‘buitenwereld’ willen we niet uit het oog verliezen. Stal Dijkman is een manegebedrijf met 400 ruiters die wekelijks onze stallen bezoeken. Daarnaast beschikt Stal Dijkman over een kantine waar verwanten van onze ruiters kunnen kijken naar de paardrijlessen en regelmatig langskomen voor hun een kopje koffie, stukje zelfgemaakte appeltaart of lunchen met een heerlijke tosti. 

Ontwikkelingsgericht 
Binnen het team en de werkgemeenschap staan de cliënten centraal. Vanuit verschillende disciplines werken, medewerkers van Esdege-Reigersdaal met de verwanten en het team van Stal Dijkman, samen om rond iedere cliënt kwaliteit van zorg en begeleiding te bieden, de zogenaamde driehoek. Per cliënt wordt goed gekeken en naar elkaar geluisterd om samen te ontdekken wat er gevraagd wordt. In een cyclus van luisteren, plannen maken, plannen uitvoeren, en opnieuw luisteren (evalueren), werken we methodisch en ontwikkelingsgericht.

Betekenisvol 
We vinden het belangrijk dat iedereen een zinvolle bijdrage levert aan het grotere geheel. Onze werkplaatsen/dagbesteding vindt om die reden plaats op werkplaatsen waar ieder naar zijn eigen kunnen bijdraagt aan het ontstaan van een waardevol product of dienst. Ook een hele kleine handeling of interactie is in het gezamenlijk werkproces van een werkplaats betekenisvol. 

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen via de e-mail: administratie@staldijkman.nl of bel/app 06-46246720